Ďakujeme našim partnerom:


Poznámky publicistu

Zima sa blíži podľa ukrajinského kalendára

08.10.2009 11:12


Tohtoročný október, aspoň jeho začiatok je mimoriadne teplý. Padajú dlhoročné rekordy, denné teploty nasvedčujú tomu, že napriek októbru máme ešte letné dni a tak sa nám na zimu nechce ani len pomyslieť.


Kalendár pravda neoklameš a tak čochvíľa tu bude zima.

Ukrajina v stredu oznámila Európa, že za septembrové dodávky ruského plynu zaplatila.


S odretými ušami. Ale zaplatila.


Premiérka Julia Tymošenková povedala, že Ukrajina platila s obrovskými problémami. Nebolo to vraj vôbec jednoduché. "Celý mesiac sme prakticky nerobili nič iné, len sme hľadali finančné zdroje, kde sa len dalo, aby sme septembrovú platbu mohli uhradiť," zdôraznila premiérka.


Jeden z poradcov ukrajinského prezidenta Viktora Juščenka, ktorý má na starosti energetiku, Bohdan Sokolovskij priamo povedal, že v najbližších mesiacoch to bude ešte horšie, lebo čoraz ťažšie sa hľadajú peniaze na to, aby sa za ruský plyn vôbec zaplatilo.

A to, čo sa podarilo teraz začiatkom októbra sa vraj vôbec nemusí podariť v novembri, decembri, januári...


Jediným východiskom by bolo, keby ruská strana súhlasila s nižšími dodávkami plynu, rozumej: so zníženým objemom oproti zmluvne dohodnutým množstvám. Podľa Julie Tymošenkovej vraj za to, že Ukrajina odoberie menej plynu, ju Rusko určite nebude sankcionovať.


Európa si vydýchla.


Prešlo niekoľko hodín a prakticky už v noci zo stredy na štvrtok svetové tlačové agentúry priniesli správu o tom, že nie je všetko zlato čo sa blyští.


Vrchný riaditeľ ruského energetického gigantu Gazprom Alexej Miller pre médiá povedal, že Rusko zásadne nesúhlasí so zmenami v dohodnutých zmluvách. Nebude teda znižovať objem dodávok zemného plynu pre Ukrajinu a trvá na tom, aby si ukrajinská strana plnila svoje záväzky a povinnosti, teda, aby platila tak, ako je to zmluvách zakotvené.


Na žiadne zmeny, tobôž na zníženie zmluvne dohodnutého objemu plynu nie je podľa ruskej strany dôvod. Načim uviesť, že terajšie zmluvy medzi Ruskom a Ukrajinou sa zrodili v januári tohto roka.


Len pre osvieženie pamäti: Áno, zrodili sa po tom, čo strednú a juhovýchodnú Európu, ktorá je absolútne závislá na ruských dodávkach, postihla krutá zima.


Aj keď v niektorých krajinách občan výpadok ruského plynu (kúrenie, varenie) prakticky nepocítil, zastavenie dodávok úplne ohromilo ťažký priemysel (hutníctvo, strojárstvo, automobilky a podobne.) Typickým príkladom je Slovensko. Ale v ďalších krajinách, napríklad v Bulharsku, Srbsku, čiastočne v Turecku a inde, zastavenie dodávok ruského plynu veľmi kruto postihlo aj obyvateľstvo.


Tohtoročný január bol mimoriadne studený prakticky v celej Európe. Azda aj preto Európa s napätím očakáva, ako sa rusko - ukrajinský spor vyvinie.


Po vyhláseniach ukrajinských predstaviteľov, že Rusko bude zrejme tolerovať znížené objemy plynu, začalo svitať na lepšie časy. Avšak po studenej sprche z Moskvy, že nič sa meniť nebude a Ukrajina je povinná nájsť si peniaze na to, aby platila tak ako je dohodnuté, sa ukazuje, že napriek mimoriadne teplému októbru sa zima už nebezpečne blíži.


Podľa ukrajinského kalendára.

2 comments

Comment from: Dušan [Visitor]
Z článku som vyrozumel, že ak Ukrajina nebude platiť za pôvodne dohodnuté množstvá plynu (pričom teraz nemá peniaze ani na zaplatenia znížených objemov), tak... Bojím sa čo i len pomyslieť. Rusko všetko postavilo na hranu noža - buď peniaze v plnej výške alebo nič! Ani gram plynu. Slovom, Rusko vydiera... Mňa však zaujíma iná vec, prečo Európa, ktorá na to doplatí, nič v tomto spore nerobí, len pasívne čaká... Najmä EU by mala dačo robiť. Trebárs nejakými pôžičkami pomôcť Ukrajine. Veď v prvom rade ide o Európu!
08.10.2009 @ 11:29
Comment from: Peter Furmaník st. [Visitor]
Čitateľ Dušan má naozaj pravdu v tom, že Rusko, ktoré si chce upevniť svoje mocensko-politické postavenie v Európe, v istom zmysle naozaj vydiera Ukrajinu a cez ňu aj celú Európu. Ale EU, ktorá nechce a nemá dôvod vstupovať do bilaterálneho obchodného vzťahu dvoch krajín - Ruska a Ukrajiny, ani nemôže obviniť Rusko z nejakého vydierania.

Nemôže, lebo Rusko teraz nerobí nič iné, len trvá na dohodnutých pravidlách. A na ťahu je Ukrajina.

K veci sa ako publicista vyjadrím aj trochu obraznejšie. Neviem, naozaj neviem, aké gaťky nosieva premiérka Julia Tymošenková. Niežeby ma to nezaujímalo, ale neviem. Dúfam však, že všetky jej gaťky majú pevnú gumu.

Lebo práve na gumke od Tymošenkovej gaťkov bude celú zimu visieť pol Európy...
08.10.2009 @ 11:55

This post has 50 feedbacks awaiting moderation...

Leave a comment


Your email address will not be revealed on this site.

Your URL will be displayed.
(Line breaks become <br />)
(Name, email & website)
(Allow users to contact you through a message form (your email will not be revealed.)
7 SEO, Dog Pictures, Dog Photos, Puppy Pictures, Puppy Photos