Ďakujeme našim partnerom:


Poznámky publicistu

Najhnusnejšia z húseníc: V Česku na ňu šliapnu

14.11.2009 10:28


Vypovedať ostrý boj lichvě (po slov. úžera) sa najnovšie rozhodli u našich západných susedov. Česká banková asociácia (ČBA) pred niekoľkými dňami informovala, že sa naplno hlási k boju s týmto nebezpečným fenoménom.


Základný problém nevýhodných úverov označovaných ako úžera vidí ČBA v chýbajúcej regulácii poskytovateľov.


Preto požaduje, aby boli pod takým dohľadom ako banky.


Podľa výkonného riaditeľa ČBA Josefa Taubera bankári zdieľajú snahy obmedziť úžeru zvlášť v terajších časoch, keď hocikto môže zneužiť hospodársku recesiu na okrádanie ľudí nachádzajúcich sa v núdzi či v ťažkej životnej situácii.


Predseda spotrebiteľskej komisie ČBA Petr Karel k tomu dodal, že regulácia nebankových poskytovateľov by mala oddeliť seriózne spoločnosti od tých, ktoré ľudí do úverových pascí priamo vháňajú a následne ich pripravujú o majetok.


Aj v Čechách totiž (podobne ako na Slovensku) niektorým spoločnostiam nejde o nič iné, len získať majetok dlžníka. Mnohé nebankovky si napríklad vôbec nezisťujú príjmy klienta a postačí im záruka v podobe "zástavy" nehnuteľnosti.


Podľa českého občianskeho združenia SPES, ktoré sa zaoberá poradenstvom pre zadĺžené domácnosti, niektoré nebankovky požičiavajú aj ženám na materskej, invalidným dôchodcom a nezamestnaným. Očakávajú pri tom, že ich klienti sa rýchlo dostanú do problémov so splácaním a teda už vopred kalkulujú s tým, že z ich životného minima budú niekoľko stokorún mesačne dostávať po celý ich život.


ČBA však na strane druhej upozorňuje, že v prvom rade by mal byť opatrný klient. "Človek, ktorý nedostane úver od finančného domu hodnotiaceho jeho schopnosť splácať, by vo vlastnom záujme nemal úver čerpať ani nikde inde," zdôrazňuje Petr Karel. "Pokiaľ mu totiž niekto požičia, reálne vznikne veľké nebezpečenstvo, že takýto človek spadne do úverovej pasce."


Inak a zjednodušene povedané, všade - nielen v Čechách a na Slovensku - by malo platiť, že ak vám v banke, ktorá si preverila vašu schopnosť splácať, nepožičajú, radšej to neskúšajte ani v nebankovke.


Ošklbú vás. Parádne vás ošklbú.


V záujme objektívnej pravdy treba ešte uviesť, že aj na Slovensku jestvujú snahy o zavedenie regulácie a dohľadu nad poskytovaním nebankových pôžičiek a úverov.


V poslednom čase vychádzajú najmä z prostredia Ministerstva spravodlivosti SR. Štátna tajomníčka Anna Vitteková viackrát zdôraznila, že niektoré nebankové subjekty "doslova ohrozujú občanov. Myslím, že je najvyšší čas zaviesť licencie na tak závažnú činnosť, akou je poskytovanie peňazí."


Portál investujeme.sk sa pravidelne venuje problémom nebankových pôžičiek a úverov z rôznych aspektov - psychologického, trestnoprávneho, občianskoprávneho, etického, atď.


Naposledy priniesol komplexný pohľad na problematiku úžery v seriáli článkov, ktorých mottom i titulkom je úryvok z básne slovenského klasika P. O. Hviezdoslava Zvážajú z poľa... radosť, veselie vykresľujúcej atmosféru žatvy na Orave (z cyklu Prechádzky letom).


Hviezdoslav v tejto básni výstižne charakterizoval všadeprítomnú úžeru ako najhnusnejšiu z húseníc, od ktorej aj kolomaž je čistejšia.

1 comment

Comment from: ondrej [Visitor]
Len by som doplnil, že banky majú osobný záujem na potieraní nebankovej úžery. Najlepšie totiž vedia, že nebankovky im odoberajú časť klientov.

Ale určite súhlasím, že treba úžeru regulovať. Len či sa dá nájsť účinný model? Čím viac sa bude legislatívne vytláčať, tým viac porastie čierny biznis.

V prvom rade musí byť klient opatrný. Nech si radšej prečíta do čoho vstupuje:
http://www.investujeme.sk/clanky/nevyhodne-pozicky-uzera-ty-najhnusnejsia-z-husenic-3.-cast/
14.11.2009 @ 11:34

This post has 810 feedbacks awaiting moderation...

Leave a comment


Your email address will not be revealed on this site.

Your URL will be displayed.
(Line breaks become <br />)
(Name, email & website)
(Allow users to contact you through a message form (your email will not be revealed.)
7 SEO, Dog Pictures, Dog Photos, Puppy Pictures, Puppy Photos